Yazılarım

Başlık Tarih
Van'da ne oldu? Bundan sonra ne olmalı? 04.08.2024
Hısımlık hukuku nasıl işler? 18.03.2024
Yargıtay'ın meramı ne? 09.01.2024
Yalçınkaya kararı nedir, ne değildir? 09.10.2023
Arabuluculuk kira sorununu çözebilecek mi? 15.09.2023
Zorunlu kira arabuluculuğu nasıl işleyecek? 30.08.2023
Ötekileştirme hastalığı ile mücadele yöntemleri 23.08.2023
Kiracının yeni derdi: Tahliye taahhütnamesi 08.08.2023
Yeni dönemdeki kira hilelerine dikkat! 04.07.2023
En büyük engel duyarsızlık 16.06.2023
Teröre dair suç tanımları artık netleşmeli 06.06.2023
Ravii meçhul, ama inanmak serbest (*) 19.05.2023
Demokrasi 4.0 geliyor 22.04.2023
Avrupa özerklik şartı meselesi ve Türkiye gerçekleri 07.04.2023
İnternette yeni dönem başlıyor 24.03.2023
Riskli binaların yıkılması sorunu 11.03.2023
Deprem reformu 24.02.2023
OHAL ne getiriyor? 11.02.2023
Modern barbarlık 28.01.2023
Dijital oyunlarda telif ve klon sorunu 20.01.2023
Kamunun sosyal medya kuralları 07.01.2023
İnternetin anavatanı karışıyor! 17.12.2022
Kentsel sitlerin yönetimini yeniden tasarlamak 10.12.2022
Öldükten sonra sosyal medya hesabım kime kalacak? 25.11.2022
İklim değişiyor, G20 değişmiyor 18.11.2022
Scooter sorunu büyüyor 05.11.2022
Yeşil binalar... Yükleniyor 21.10.2022
Kaziye-i anha öyle değil 08.10.2022
İnternette şeffaflık hemen, şimdi! 01.10.2022
Nefret suçları ve insaf yasası 23.09.2022
Dijital sanat ve hukuk 03.09.2022
Tahliye yasağı kira krizini hafifletir mi? 26.08.2022
İnternet ve linç kültürü arasında masumiyet karinesi 29.07.2022
Darbenin yargılanması: 'Tabağı yemek' 22.07.2022
Yalan haberle nasıl mücadele edeceğiz? 08.07.2022
Olgu değil algı evreni 17.06.2022
Yalan ne zaman suç olur? 11.06.2022
Fahiş kira sorununu arabuluculuk çözer 28.05.2022
İnternetin sahibi kim? 22.04.2022
Başlık Tarih
Başlık Tarih
“Koronavirüs’ün Uluslararası Hukuk Gündemine Gelmesi Hakkında Bir Değerlendirme” (Hakemli) TYB Akademi Dergisi, Ekim 2020, Sayı:30 s. 165-184 2020/10
Türkiye’de Alan Yönetimi Açmazları ve Yönetim, Aktüel Arkeoloji Dergisi, S.73, Nisan 2020, s.26-33 2020/04
“Yargılamanın Yardımcı Elemanları – Kâtiplerin Yetkileri: ABD, İngiltere ve Hollanda Mahkemelerinde Perdenin Arkasına Bakmak” Nina HOLVAST’ın makalesinin çevirisi, Terazi Hukuk Dergisi, Mart 2020 2020/03
“Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 93, Sayı: 3, Yıl: 2019 s.228 vd 2019/07
“İmar Barışının İstisnaları” Barolar Birliği Bülteni, Sayı 41 Yıl 2019, s.36-39 2019/07
“İdari Yargıda Soyut Kavramı” Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019, Sayı 195, s. 1271 vd. 2019/06
“İmar Barışı Kültür Varlıklarını Kapsıyor mu?” Mahalli İdareler DergisiYıl:7, Sayı:74 (220) Şubat-2019, s.33-41 2019/02
“Grafiti, Hukuk ve Çukur”: Güncel Hukuk Dergisi, Sayı:174, Kasım-Aralık 2018, s.60-62 2018/12
“Kent Konseyi Yönetmeliği Hakkında Bir Deneme: Nasıl Bir Metin Üretebiliriz?” Mahalli İdareler Dergisi Temmuz, 2018 - S.67(220) s.112 vd 2018/07
Taşınmaz Kültür Varlıkları Hukuku Yönüyle Koruma Amaçlı İmar Planları : Terazi Hukuk Dergisi Sayı 143 Temmuz 2018 s.63 vd 2018/07
Kent Konseyi Kurmayan Belediye Başkanı, Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Faili Olabilir mi? : Mahalli İdareler Dergisi, Mart 2018, Sayı.63 (220), s. 47-54 2018/03
CMK’da Yeni İki Kavram: ‘İhbar Olunan’ ve ‘Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”: Güncel Hukuk Dergisi, Sayı:170, Mart-Nisan 2018, s.46-51 2018/03
Yapı Denetiminde Görevi Kötüye Kullanılması Suçu: Terazi Hukuk Dergisi Sayı:138 Şubat 2018 s.72-84 2018/02
Türkiye’de Kent Konseylerinin Teşekkülü ve ‘Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’ Sorunu: Mahalli İdareler Dergisi, Kasım 2017 Yıl:5 Sayı 59, s. 12-17 2017/11
Kabahatler Kanununa İlişkin Karar İncelemesi: Şanlıurfa Barosu Dergisi (ŞUBAD), S. 2006/12 s.105-114 (Av. M.L. Çelik ile birlikte) 2016/12
Uygulamada Malikler Arasında Satış Yöntemi İle Ortaklığın Giderilmesi: Güncel Hukuk Dergisi, Mart 2016, 3-145 2016/03
TCK Uygulanmasında “Kamu Zararı” : Feridun Yenisey’e Armağan, c.2, s. 2393 vd. 2014, İstanbul, Beta Yayınları 2014/07
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB ) :Mahalli İdareler Dergisi, Temmuz 2013 2013/07
Bozulan Kararın Başka Mahkemeye Gönderilmesi Mümkün müdür? (Karar Tahlili) İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 87, Sayı: 3 | Mayıs 2013, s.236-242 2013/05
Bir Telif Hakkı Olarak: Rölöve :Terazi Hukuk Dergisi Şubat 2013, Sayı:7 2013/02
Ceza Hukuku Uygulamasında “ İş Yoğunluğu/İş Yükü” :Terazi Hukuk Dergisi Ekim 2012, Sayı:74 2012/10
Yenilenebilir Enerjinin Hukuki Alt Yapısı :Çerçeve Dergisi, MÜSİAD Yayını, Yıl:19 Sayı:56 Eylül 2011, s.130-134 2011/09
Hükmü Saklamak :Şanlıurfa Barosu Dergisi (ŞUBAD), Yıl:2011, Sayı 20, s.22-25 2011/06
Gizlilik Kararı Üzerine Birkaç Not :Güncel Hukuk Dergisi,Mayıs 2011,Sayı:5-29 2011/05
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu (TCK m.228) :Suç ve Ceza Dergisi, Yıl:2011, Sayı:2, s.109-123 2011/05
Bu Bir Paradoks mu? Gizlilik Kararı, Tutuklama, İddianame :Afyon Barosu Dergisi, Yıl:1 Sayı:1 Nsan 2011, s. 32-33 2011/04
Adalet Her Dili Bilmelidir : İdeal Hukuk Dergisi, Mart-Nisan 2011, Yıl:2 Sayı:6, s.26-28 2011/03
Kolluğun Güç Kullanması :ŞUBAD, Yıl:Şubat-Mart 2011, Sayı: 18, s.13-16 2011/02
Tefecilik Suçu : Prof.Dr.Köksal Bayraktar’a Armağan, Cilt:2, Yıl:2010, s.1287-1297: 2010/06
Malpraktis ve Doğan Sorumululuk : Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, Sayı: Mart/Nisan 2010 S. 20-22 2010/03
Şüpheli, Sağlık Kontrolü ve Müdafii: Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, Sayı: Ocak/Şubat 2010 S. 21-25 2010/01
Prof.Eric Janus’un “İnsan Hakları ve Ruh Sağlığı Bozuklukları” Başlıklı Konuşma Çevirisi. Orijinal İsmi: Human Rights and Disability Rights (Çeviri): Gereği Düşünüldü Dergisi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl 2009/Sayı: 3, Sayfa: 57-61 2009/10
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtirazın Mahiyeti (Karar Tahlili) Terazi Hukuk Dergisi, Terazi Hukuk Dergisi Temmuz 2009, Sayı: 35 2009/07
Avukatın Meslekten Doğan Hukuki Sorumluluğu (Karar Tahlili): Terazi Hukuk Dergisi, S.2009/30, s. 151-157 2009/06
Cumhuriyet Savcısı ile Görüşme Tutanağı’nın Mahiyeti: Güncel Hukuk Dergisi, S.2009/2-62, s.10-11. 2009/03
“Anderson – Birleşik Krallık Davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı” (Başvuru No: 73652/01) (Çeviri): İstanbul Barosu Dergisi, S.2008/5 s.2767-277 2008/09
Kimliğini Bildirmeme Kabahati: Terazi Hukuk Dergisi, S.2008/23, s.95-106 2008/07
Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu: Suç ve Ceza Hukuk Dergisi,S.2008/3,s.110-118 2008/07
İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Hukuk Öğretimi: Güncel Hukuk, S.2008/5-53, s.58-60. 2008/07
Silah Kullanma Kabahati: Legal Hukuk Dergisi, S.2008/71, s.3713-3726 2008/07
‘Bırak Dilediği Gibi Konuşsun Tanık’: Güncel Hukuk Dergisi, S. 2008/10-58, s.44-49. 2008/06
Müdafilikten Tanıklığa: Güncel Hukuk Dergisi, S.2008/8-56, s.22-25 2008/06
“Anderson – Birleşik Krallık Davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı” (Başvuru No: 73652/01) (Çeviri): İstanbul Barosu Dergisi, S.2008/5 s.2767-277 2008/05
Tanığın Korunması: :Kamu Hukuku Arşivi, Mayıs 2008- 1. Basım Yıl: 11 - Sayı: 1 - 2008/1: 2008/05
Demokrasilerde Aday Belirleme Yöntemleri: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.2008/76, s.355-376 2008/03
Kumar Kabahati: Terazi Hukuk Dergisi, S.2008/19, s.133-141 2008/03
Türk Hukukunda Tanık Koruma: Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 66, Sayı: 1, Kış 2008 2008/03
Kabahatler Hukukunda Soruşturma Zamanaşımı: İstanbul Barosu Dergisi, S.2008/1, s.49-58 2008/02
Sarhoşluk Kabahati: http: //www.turkhukuksitesi.com/makale_758.htm, 11.02.2008 2008/02
Bölge Adliye Mahkemeleri İle İstinaf Kurumunun Uygulanmasına İlişkin Düzenlemelerin Esasları: http: //www.turkhukuksitesi.com/makale_659.htm, 24.08.2007 2007/08
Görevi Kötüye Kullanma Suçunun ‘İhale Süreci’ Açısından İrdelenmesi: İstanbul Barosu Dergisi, Ceza Özel Sayı, 2007, s. 43-60 2007/07
Sanık Savunmasının Alınmadan Karar Verilebilmesi: İstanbul Barosu Dergisi, S. 2007/5, s.2041-47 2007/05
Müdafiinin Seçilmesi, Görevlendirilmesi, ve Evrak İnceleme Yetkisi: Şanlıurfa Barosu Dergisi (ŞUBAD) , S.2006/14, s.77-87 2006/07
Demokrasi, Siyasi Parti ve Disiplin I - Kavram(a)lar: ŞUBAD, S.2006/14 s.96-104 2006/07
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Altıncı Maddesi Kapsamında Adil Yargılanma Hakkının Esasları: Türkiye Barolar Birliği Dergisi S. 2006/63, s.244-271 2006/07
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İç Hukukumuz Çerçevesinde Müdafilik Kurumumuz: İstanbul Barosu Dergisi, S.2006/1, s.77-91 2006/07
Yeni Türk Ceza Kanunu Düzenlemesinde Önödeme: ŞUBAD, S. 2005/1 s.87-101 2005/06
Hukuk, Hukukçu ve Hukuk Öğretimi Üzerine: Türkiye Barolar Birliği Faruk Erem Ödülleri, Ankara 2005, s.295-355 2005/06
Devlet İhalesine Fesat Karıştırma Suçu: İstanbul Barosu Dergisi, S.2005/4, s.1164-1174 2005/06
Loizidu Davasında Türkiye’nin Son Girişmleri ve Adadaki Çözüm Süreci Üzerine Bazı Değerlendirmeler: Şanlıurfa Barosu Dergisi (ŞUBAD), S.2004/14 s.46-47 2004/05
Tarihi Temelleri ile Hukuk Öğretimi ve Günümüz Hukuk Öğretiminin Temel Sorunları: Kamu Hukuku Arşivi, S. Mart/2003, s.118-125 2003/04
“Adliyelerdeki Katiplik Kurumuna Genel Bir Bakış” Leges Hukuk Dergisi, (Hakemli) Prof.Dr. Saim Üstündağ Andacı (Özel Sayı) s.194 vd 1970/01
Ülkemizdeki Kolluk Düzenlemeleri Açısından Hukuk Devletinde Özgürlük ve Güvenlik İkilemi: : Hukukun Gençleri Sempozyumu-1 1970/01
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu: Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi, C.9, S.105-106, s.43-75. (Doç. Dr. Mithat Arman Karasu ile birlikte) 1970/01